Volg ons op Social Media!

Doe mee met onze Paasactie!

1 April 2022

We hebben een nieuwe actie voor het Paasweekend! Reserveer nu jouw verhuurmoment voor het Paasweekend, volg onze socials en post je eigen foto met onze E-choppers om kans te maken. Lees hieronder de actievoorwaarden:

 

1. Algemeen

1.1. Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Paasactie (“Actie”) georganiseerd door EuroWheelz B.V. (“Organisator”) gevestigd te Houten, Duwboot 99, 3991 CG.

1.2. De Actie heeft als doel om het merk EuroWheelz te promoten. De Actie bestaat uit het boeken van een verhuurmoment, het volgen van het Instagramaccount van EuroWheelz B.V. en uit het plaatsen van een bericht met E-choppers. Hierdoor maakt de deelnemer kans op een gratis verhuurmoment voor 2 E-choppers.

1.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een Actie ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

1.4. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

 

2. Deelname

2.1.  Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden.

2.2. Een Deelnemer aan de Actie is eenieder die voldoet aan de voorwaarden voor deelname (zie artikel 2.7.) (“Deelnemer”).

2.3. Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf heden t/m 18 april 2022 door een verhuurmoment te boeken tijdens het Paasweekend (15 t/m 18 april) bij deelnemende locaties en een bericht te plaatsen op Instagram.

2.4. Deelnemende locaties zijn alle partnerverhuurlocaties van EuroWheelz B.V. in Nederland.

2.5. Deelname aan de Actie is gratis naast de verplichte kosten die voortkomen uit het boeken van een verhuurmoment voor deelname.

2.6. Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer;

  • Tenminste 18 jaar of ouder is;
  • In bezit is van een rijbewijs.

2.7. Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer worden voltooid:

  1. Boek een verhuurmoment tijdens het Paasweekend.
  2. Volg het Instagramaccount van EuroWheelz B.V. (eurowheelz2020).
  3. Maak gebruik van de E-choppers.
  4. Post een originele foto als bericht op Instagram met de E-choppers en tag @eurowheelz2020.

2.8. Deelnemers die stap 1 al hebben voltooid uit de voorwaarden voor deelname, kunnen ook deelnemen door de overige stappen te voltooien.

 

 3. Privacy

3.1. De Organisator zal de persoonsgegevens die benodigd zijn voor de boekingen behandelen volgens artikel 16 uit de Algemene Huurvoorwaarden van EuroWheelz BV.

3.2. De Organisator zal de persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname bewaren zolang de Actie duurt en gebruiken om contact te zoeken met de uiteindelijke winnaars. Na bekendmaking zullen deze gegevens worden verwijderd.

 

4. Prijzen

4.1. De prijs is een gratis verhuurmoment van 2 E-choppers dat geboekt kan worden op een dag naar keuze (met uitzondering van weekenddagen en officiële feest- en vakantiedagen en op basis van beschikbaarheid) in het jaar 2022 bij een deelnemende locatie. In totaal zullen er 3 winnaars gekozen worden.

4.2. De prijs bestaat uit de volgende onderdelen en heeft een totale waarde van 125 euro:

  • Verhuurmoment van een hele dag voor 2 E-choppers (per E-chopper 59 euro)
  • Schade-/boete afkoopregeling (per E-chopper 3,50 euro)

4.3. De aanwijzing van de winnaar(s) van de prijzen geschiedt op onpartijdige wijze. De Organisator kiest de winnaars aan de hand van willekeurige selectie.

4.4. De winnaar wordt uiterlijk binnen een week na 18 april benaderd en bekendgemaakt.

4.5. De locatie en datum van de prijs kan door de winnaar gekozen worden in overeenstemming met de Organisator en de deelnemende locatie.

4.6. Als een winnaar de prijs weigert geldt er geen vervangingswaarde. Indien de prijs wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator.

4.7. Mocht een winnaar geen gebruik willen maken van het verhuurmoment voor een hele dag, maar voor een korter moment met een lagere waarde, wordt de overwaarde niet in andere vorm toegekend. De overige waarde komt daarbij te vervallen.

4.8. Bij een totaal vervallen prijs aan de Organisator zal de Organisator een nieuwe winnaar aanwijzen conform deze Actievoorwaarden.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. De Organisator, de partnerverhuurlocaties en Deelnemers zijn aansprakelijk conform de Algemene Gebruikersvoorwaarden van EuroWheelz B.V. Hiermee wordt akkoord gegaan bij de boekingen benodigd voor deelname en acceptatie van de prijs.

 

6. Klachten

6.1. Een klacht over de Actie of de actievoorwaarden kunnen ingediend worden bij EuroWheelz BV via het volgende emailadres: info@eurowheelz.nl. Voor afhandeling kan er via email of telefonisch contact opgenomen worden.

 

7. Slotbepalingen

7.1. Deze algemene actievoorwaarden zijn ook digitaal op te vragen door een verzoek te sturen naar info@eurowheelz.nl.

7.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervallen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie.

error: Content is protected !!